องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]17
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราขาภิเษก ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]17
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]72
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]70
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]66
6 สำรวจและรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 2 มี.ค. 2565 ]49
7 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]51
8 รายงานผลการดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]126
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕๊ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 มี.ค. 2564 ]131
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2564 ]136
11 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 4 ม.ค. 2564 ]54
12 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]136
13 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]131
14 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 ต.ค. 2563 ]165
15 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]166
16 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการผู้สูงอายุฟันดี [ 9 ต.ค. 2563 ]133
17 รายงานผลการดำเนินแผนงาานจากกองทุน สปสช. โครงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]133
18 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในทุกกลุ่มวัย [ 9 ต.ค. 2563 ]134
19 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]135
20 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 2 มี.ค. 2563 ]128
21 รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ [ 27 ก.พ. 2563 ]130
22 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ก.พ. 2563 ]176
23 สำรวจและรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 1 มี.ค. 2562 ]123
24 รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ [ 8 ก.พ. 2562 ]122