องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

  กองสาธารณสุข ฯ จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกู...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 7]
 
  ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 6]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ร่วมกับ สปก .จังหวัดม...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 4]
 
  นนี้ 2 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น นายเกียรติศักดิ์ ...[วันที่ 2023-01-06][ผู้อ่าน 5]
 
  งานมันแกวอำเภอบรบือประจำปี2565[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 4]
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามร่...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 4]
 
  ท่านดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 4]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในเขตตำบล...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 4]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือ...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 4]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24 [วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 5]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกติดตามโ...[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 2]
 

หน้า 1|2|3|4|5