องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 15 พ.ย. 2565 ]7
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]16
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.บ่อใหญ่ สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 [ 3 ส.ค. 2565 ]37
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]14
5 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 1 ส.ค. 2565 ]33
6 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ส.ค. 2565 ]49
7 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ส.ค. 2565 ]39
8 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]16
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]11
10 ประกาศ การแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2565 ]80
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]97
12 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]54
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ก.พ. 2565 ]95
14 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]55
15 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]98
16 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
17 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ [ 5 ม.ค. 2565 ]93
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]95
19 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]102
20 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2564 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8