องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
 
บุญบั้งไฟตำบลบ่อใหญ่ 2561
 
กิจกรรมออกกำลังกาย อบต.บ่อใหญ่
 
กิจกรรมออกกำลังกาย อบต.บ่อใหญ่
 
กีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 20