องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อใหญ่


คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พศ.๒๕๔๐  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ