องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
บทนำ
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1
แบบบัญชีผด.2-1
แบบบัญชีผด.2-2
แบบบัญชีผด.2-3
แบบบัญชีผด.2-4
แบบบัญชีผด.2-6
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ