องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อใหญ่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่  วิธีดำเนินงาน    และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
ประกาศโครงสร้างองค์การบริหารบ่อใหญ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ