องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
คำนำ
บทนำ
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1
แบบบัญชี ผด 2-1
แบบบัญชี ผด 2.2
แบบบัญชี ผด 2.2
แบบบัญชี ผด 2.3
แบบบัญชี ผด 2.4
แบบบัญชี ผด 2.5
แบบบัญชี ผด 2.6
แบบบัญชี ผด 2.7
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ