องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒๕๖๑-๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ