องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 
คำนำ
แผนการดำเนินงาน
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1
แบบบัญชี ผด.2-1
แบบบัญชี ผด.2-2
แบบบัญชี ผด.2-3
แบบบัญชี ผด.2-4
แบบบัญชี ผด.2-5
แบบบัญชี ผด.2-6
แบบบัญชี ผด.2-7
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ