องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ