องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.68-002 สายบ้านหนองทุ่ม-เขตตำบลหนองโก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,738 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,952 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร [ 28 ก.พ. 2565 ]77
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 [ 10 ต.ค. 2563 ]147
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยสายคอ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 [ 15 ก.ย. 2563 ]145
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยนาแก หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2563 ]150
5 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำกับเพลิง แบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]195
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]148
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]138
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]174
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]152
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 12 ก.ค. 2562 ]142
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 11 เม.ย. 2562 ]177
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 18 ก.พ. 2562 ]174