องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่9 ตำบลบ่อใหญ่


วันนี้ เวลา 11:30 น.
ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่9 ตำบลบ่อใหญ่ เบี้องต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้มอบเงินให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาพร้อมสั่งการให้ ส่งต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2022-09-28
2022-06-01
2021-08-16
2020-09-18
2020-08-28
2020-08-20
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-31
2020-01-07