องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์      เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ