องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ