องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]67
2 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]126
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]130
4 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]123
5 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]173
6 แผนอัตรากำลัง ๒๕๖๔-๒๕๖๖ อบต.บ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]222
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]177
8 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 30 ก.ย. 2563 ]252
9 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]771
10 ใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย [ 2 ส.ค. 2562 ]417